วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 
มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ, ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์
ในสังกัดฯ 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายปีของผูเรียนด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น ป.2,ป.4,ป.5 และ ม.1,ม.2 เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการสอบปลายปีของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการสอบและเป็นไปตามคู่มือการสอบปลายปี
ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู/นักเรียน
ณ สนามสอบของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 
0403625712 n04036265856 n1139770403624745344 n040362830080 n0403622378112 n
339223S 78651398

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

291213
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
1058
3849
281889
16190
23155
291213

Your IP: 34.229.76.193
2019-05-24 04:58