วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้
นางกรรษพร  กระตุดนาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ และติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน และโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปี 2561
ของกองทุนอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เข้าตรวจสอบ และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ของโครงการ ณ รร.บ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ, รร.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 
และ
รร.วัดโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
07021613696 n070213268992 n0702388096 n

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

266779
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
936
665
4233
256624
14911
22268
266779

Your IP: 18.212.239.56
2019-04-19 23:56