วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สร้างความเข้าใจบุคลากรครู : มาตรฐานการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”  
โดยมีรองฯ รัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม
สมเด็จพระพุฒาจารย์โต (สนิท ชวนปัญโญ)
08021042752512 o080224864256 o080259185152 o
080249696 o0802182656 o08025777408 o080294240256 o080214705664 o08028817664 o08020148352 o0802280320 o0802811072 o

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

266703
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
860
665
4157
256624
14835
22268
266703

Your IP: 18.212.239.56
2019-04-19 23:14