ด้วยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. นายต่อศํกดิ์  บุญเสือ  ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่มงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferenc
รายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 45/2561  ณ ห้องประชุมราชะสุรสีห์กัณฑ์ เพื่อรับทราบนโยบายการศึกษา
และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีเนื้่อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้า
โครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสารคามวิทยาคม  โครงการอ่างขางโมเดล จังหวัดเชียงใหม่
และการดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ
211125344 o211127436032 o21114646272 o21116152384 o21116157376 o2111733184 o211110272 o211192046080 o211107008 o2111168384 o21116139297024 o

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

266724
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
881
665
4178
256624
14856
22268
266724

Your IP: 18.212.239.56
2019-04-19 23:16