วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดประชุมการอบรม
พัฒนาครู เรื่อง การใช้โปรแกรม School MIS /การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามโครงการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวัด/ประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียน
เรื่องการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) และเพื่อทบทวน
การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางสาวศิริ คงเจริญ
ครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี    และนางสาวภัทรพร   เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2
เป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม คือผู้ที่รับผิดชอบโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
(School Mis)หรืองานวัดและประเมินผล ของโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 143 คน ณ ห้องประชุม
บริเวณโรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2
1509928 o
15095488 o
15091622016 o
1509833124352 o
150964 o
15096048 o
41947541 10156391339843964 8722581160833581056 o
150947520 o
150994016 o
150914912 o
150954656 o
15091622016 o
15094120960 o

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

ลิ้งค์เว็บไซต์

header sp lri2

tuefree

amss banner

smss banner

  spt

  sara

  dmc 

data

sujarit02 banner 

banner 150159

Logo pracharatSchool

  rabstu61

e money

banner emis

Banner elearning

boysc 01

e MES

baneme66

logo ku Medium crop

logbook

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

148669
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
724
1410
2451
140502
10471
23106
148669

Your IP: 54.161.108.189
2018-11-13 13:26