วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
และรองรัตนมาริทร์ สืบสายทองคำ รอง สพป.ลบ. 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มฯ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ  สพป.ลบ.2  ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ
เพื่อแจ้งข้อราชการ โดยได้มอบนโยบายแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และได้เน้นย้ำให้บุคลากรในสำนักงานช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
พึงปฏิบัติให้เต็มความสามารถ เพื่อพัฒนา และสร้างความก้าวหน้าให้กับหน่วยงาน
รวมถึงประเทศชาติโดยรวม  ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม  สพป.ลพบุรี เขต 2
60801297920 o
608769472 o
6083797465088 o
608221856768 o
608020672 o
608634880 o
6080925824 o
608746752 o
60866688 o
6085354240 o
6081040 o
608840 o

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

266757
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
914
665
4211
256624
14889
22268
266757

Your IP: 18.212.239.56
2019-04-19 23:41