วันที่  22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.  ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯ รัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"การอบรมวิทยฐานะแนวใหม่(ว.21) และ PLC  กลุ่มโรงเรียน
ธรรมรักษ์สัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ และนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันในโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

22569623

22569624

22569618

22569620

22569616

2226469

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

266754
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
911
665
4208
256624
14886
22268
266754

Your IP: 18.212.239.56
2019-04-19 23:39