เวลา 09.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2561  ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแุถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561
ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
เยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชน
มีคุณธรรม จริยธรรม
         การจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือ และกองเนตรนารี
ประเภทสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ รวม 6 ประเภท โดยมีโรงเรียนที่ได้จัดส่งกองลูกเสือเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนพัฒนานิค,โรงเรียนลำสนธิวิทยา, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,โรงเรียน
สระโบสถ์วิทยาคม,โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์,โรงเรียนทองทาบพิทยา, โรงเรียนเพ็ญพัฒนา, โรงเรียนบ้านบัวชุม,
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ และโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
3524053

351989

351237

35196

l3516209

l352273

l351515

l352426

3516799

35148

l3512894

3510277

35192

351458

3522801

351913

352433

352280

352444

3514812

3523903

3520186

l3512894

l35344785

l3514739

l3508162

l35201808

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

ลิ้งค์เว็บไซต์

header sp lri2

tuefree

amss banner

smss banner

  spt

  sara

  dmc 

data

sujarit02 banner 

banner 150159

Logo pracharatSchool

  rabstu61

e money

banner emis

Banner elearning

boysc 01

e MES

baneme66

logo ku Medium crop

logbook

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

225624
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
74
365
74
221470
15042
21909
225624

Your IP: 3.84.243.246
2019-02-24 00:51