เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.เกษศิรินทร์  สุวรรณสุนทร  ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  หัวหน้าคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษา ได้มาศึุกษาดูงาน
การแนะแนวและส่งเสริมอาขีพในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์อาชีพ
รู้จักความถนัดของตนเองและสามารถประกอบอาชีพในอนาคตโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 ที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา
รุ่นที่ 1 ได้แก่ รร.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น และ รร.บ้านลำโป่งเพชร ซึ่งได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 1 ชั้นเรียน 1 อา่ชีพ โดยมีรูปแบบ
และแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ
       โดยท่าน ดร.ต่อศักดิ์  บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และท่านรองฯ รัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2
พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อประกอบการศึกษาดูงานในครั้งนี้

6S 89923588

6S 89923589

6S 89923590

6S 89923591

6417986

61708249

6S 89923592

64708247

65708250

65708278

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

ลิ้งค์เว็บไซต์

header sp lri2

tuefree

amss banner

smss banner

  spt

  sara

  dmc 

data

sujarit02 banner 

banner 150159

Logo pracharatSchool

  rabstu61

e money

banner emis

Banner elearning

boysc 01

e MES

baneme66

logo ku Medium crop

logbook

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

225581
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
31
365
31
221470
14999
21909
225581

Your IP: 3.84.243.246
2019-02-24 00:18