เวลา 9.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 4 /
2561 ก่อนการดำเนินการ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน
เป็นข้าราชการที่ดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   มอบของที่ระลึกในวันเกิดผู้บริหาร
สถานศึกษาประจำเดือนเ
มษายนและเดือนพฤษภาคม มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET
และ NT สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประ
เทศ ประธานแจ้งในที่ประชุมดังนี้ แจ้งวันสำคัญต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม , แจ้ง
ข้อราชการเพื่อทราบและถ
ือปฏิบัต รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม
       อนึงเวลา 10.00 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและ
สินทรัพย์ สพฐ. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง
แนวทางในการป
ฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม สพป.ลบ 2
( อาคารท่ามะนาว) อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

100501

100505

100508

100502

100504

100510

100511

100512

100507

100506

100509

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

266739
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
896
665
4193
256624
14871
22268
266739

Your IP: 18.212.239.56
2019-04-19 23:30