เวลา 09.00 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายหาญ เทียนคำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 2018     โดยมีวัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการฯ    
     2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมิน PISA    
     3. เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องข้อสอบกระบวนการสอบด้วยคอมพิวเตอร์แก่ครูเพื่อไปขับเคลื่อนในระดับโรงเรียน    
     4. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนในการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนรองรับการประเมิน PISA 2018
     การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 7 -9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 2 (บริเวณโรงเรียนบ้านท่ามะนาว) จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 44 คน รุ่นที่ 1 ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 2 ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และรุ่นที่ 3 ด้านการรู้เรื่องการอ่าน คณะวิทยากรประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ คือ นางสาวภัทรพร เกตุเกิด นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริ นางสาวลัคณา แพงอุด และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คือ นายปรีชา ขุนจันทร์ 
08056101

08056102

05056103

08056104

08056105

08056106


ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

เมนูหลัก

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
ทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
SS.lbr2@gmail.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

266767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
924
665
4221
256624
14899
22268
266767

Your IP: 18.212.239.56
2019-04-19 23:48